סרט – המגילה והמקדש

40

בסרט מומחש הקשר בין מגילת אסתר לבית במקדש.

ישלח בדואר מהיר

קטגוריה:

כותרת

עבור למעלה