“חוויות במקדש” היא סדרה של תקליטור-שמע המכילים סיפורים (מלווה שירים) כשבכל סיפור אנו שומעים על ילדים החיים בזמן בית המקדש ושעוברים הרפתקאות שונות. בכל סיפור אנו לומדים נושא מסוים בצורה מעניינת ומהנה. למשל ב”חבורת פסח” אנו שומעים על ילדים המצטרפים יחד לחבורה אחת כדי להביא קרבן פסח. הסיפור מדגים הלכות שונות בקשר להצטרפות לחבורה כגון טומאה (ילד הורג עכבר ונטמא בטומאת שרץ) וערלות (ילד עם מבטא רוסי מסביר שהגיע ממקום רחוק ולא היתה לו הזדמנות לעבור ברית מילה). ב”ביכורי נחלה” ילד מתלווה לאביו בהבאת הביכורים. הילד רואה כיצד הצורף מנסה לצפות את קרני השור בזהב אך השור משתולל והילד קורא לבעל החליל שינגן כדי להרגיעו.

עוד נושאים המומחשים בסדרה – עבודת היום –יום בבית המקדש, עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, פרטי מצוות עליה לרגל, קרבן תודה, מנחות, וצרעת. שלושת הנושאים האחרונים הופקו כדי להקל על הילד הלומד ספר “ויקרא”. ב”טוב להודות לד'” ילד מבריא ממחלה קשה ומביא קרבן תודה. ב”שולית האופה” ילד עובד במאפיה של בית המקדש ועוזר להכין מנחות וב”בהסגר מוחלט” אנו שומעים על אדם עם כתם לבן על זרועו המגיע למרפאת עור גדולה וכל הרופאים לא מצליחים לאבחן את הנגע עד שד”ר כהן מצליח לאבחן ולטפל. 
המפיקים לא שכחו גם את הגיל הרך מאוד ועבורם הפיקו “מבחר שירי המקדש לגיל הרך” ובו לקט של שירים עם הסברים על הנושאים השונים בענייני המקדש.

בכל הקלטות – תקליטורים הושקעה עבודה רבה גם בתכנון וגם בהפקה כדי שהילדים (וגם מבוגרים) יקשיבו מתוך הנאה ויתקרבו לנושא בית המקדש.

המוצר האחרון בסדרה הוא הסרט “המגילה והמקדש” המספר על הקשר בין בית המקדש לבין מגילת אסתר – אנו רואים את אחשוורוש מתכנן את המשתה שלו כדי לייאש את היהודים מעניין בנית המקדש, כיצד מצוות מחצית השקל הציל את העם משקליו של המן, אנו רואים את מרדכי מלמד את הילדים של שושן על ה”קמיצה” ומנצח את המן, ולבסוף רואים את דרייוש בן אסתר המצווה לבנות את המקדש מחדש. 
כל הסיפורים פותחו עם כושר המצאה רב כדי לאפשר הנאה רבה למגוון רחב של גילאים.