סרט – המגילה והמקדש

70 40

בסרט מומחש הקשר בין מגילת אסתר לבית במקדש.

ישלח בדואר מהיר

קטגוריה:
עבור למעלה